TRANSPORT & LOGISTIKA

... přepravou volně ložených a balených materiálů a výrobků spojujeme pro naše zákazníky hospodářské metropole Evropy ...

Těžištěm podniku v oblasti přepravy je přeprava vozy se silem a přeprava sypkých materiálů na národní úrovni i po celé Evropě pro potřeby průmyslu stavebních hmot, sklářského průmyslu a strojírenského průmyslu.

V logistice přepravy sil nabízíme svým zákazníkům z různých oblastí průmyslu na míru šitá řešení přepravy s využitím vlastních návěsových souprav s jednokomorovými a dvoukomorovými sily pro místní i dálkovou přepravu zboží.